Huis van Werkvermogen

 

Huis van WerkvermogenHet hulpmiddel voor vitaal en gezonde medewerkers

Het Huis van Werkvermogen is een gemakkelijk hulpmiddel voor het inzichtelijk maken hoe vitaal en gezond jouw medewerkers zijn. Dit concept geeft aan of de medewerker mentaal en fysiek in staat is om het werk te blijven verrichten. Maar ook de balans tussen persoonlijke kenmerken (gedrag, waarden, vaardigheden en gezondheid) en werkvereisten. Wanneer dit in evenwicht is, praten we van een goed werkvermogen met als resultaat vitaal en gezond personeel.

Wat is het hulpmiddel?

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen. Een dak staat pas stevig op een huis als alle verdiepingen in orde zijn. Is een verdieping aan renovatie toe, dan vermindert dit het werkvermogen. Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen – die staan voor wat de werknemer kan en wil – in evenwicht zijn met de vierde verdieping – die aangeeft wat de organisatie verlangt.

Hulpmiddel voor vitaal en gezond personeel

De basis

De basis van het huis of het fundament van een goed werkvermogen is de gezondheid van de medewerker. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

De eerste verdieping

De eerste verdieping staat voor de competenties van de medewerker. Een medewerker heeft een goed werkvermogen wanneer er voldoende vakkennis en de juiste vaardigheden aanwezig zijn om het werk goed te kunnen uitvoeren.

De tweede verdieping

Wanneer we kijken naar de tweede verdieping hebben we het over de normen en waarden van de medewerker. Het gaat hier om de drijfveren om het werk uit te oefenen bij de desbetreffende organisatie.  Gedurende de loopbaan kunnen normen en waarden veranderen door een gewijzigde gezinssituatie of door een wijziging in de bedrijfscultuur.

De balkon, die gevestigd is aan de tweede verdieping, staat voor het contact met de omgeving. Normen en waarden en sociale contacten van de directe omgeving hebben invloed op de medewerker en het werkvermogen. Positieve en negatieve gebeurtenissen in privésfeer worden meegenomen de werkvloer op en omgekeerd. Een balans tussen werk en privé is daarom een belangrijk aandachtspunt.

De derde verdieping

De derde verdieping vertegenwoordigt de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, het management en het leiderschap. De werklast, de taakverdeling en de manier waarop het bedrijf geleid wordt, zijn medebepalend voor het werkvermogen van de medewerkers.

Door het huis heen loopt een trap, want alle verdiepingen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar.

Vier werkbaarheidselementen beïnvloeden het werkvermogen

Wanneer werk werkbaar is, levert datgeen overmatige stress, het biedt voldoende leerkansen, is motiverend en het maakt een evenwichtige werk-privé balans mogelijk.

Deze vier zogenaamde werkbaarheidselementen beïnvloeden het werkvermogen. Wie werkbaar werk heeft, is minder vaak ziek (benedenverdieping), leert meer (eerste verdieping), heeft meer plezier in zijn/haar werk (tweede verdieping) en is daardoor beter in staat om aan de werkvereisten te voldoen (derde verdieping). Werkbaar werk wordt beïnvloed door een aantal kenmerken van de arbeidssituatie. Ze worden daarom risicofactoren genoemd. Hiertoe behoren een hoge werkdruk, zware emotionele belasting, weinig taakvariatie, een gebrek aan autonomie, te weinig steun van de leiding en slechte arbeidsomstandigheden.

Werkbaar werk ondersteunt een goed werkvermogen. Het is belangrijk dat het dak van het huis (werkvermogen) stevig staat. Om het werkvermogen te behouden of te verbeteren moet elke verdieping in orde zijn. Dat gebeurt door ervoor te zorgen dat de gezondheid, competenties en motivatie van de medewerkers worden ondersteund en bevorderd en dat de werkvereisten niet te belastend zijn. Ook voor de medewerker is een belangrijke rol weggelegd: het onderhouden van zijn/haar gezondheid (gezonde levensstijl), competenties (blijven ontwikkelen) en motivatie (positieve houding). Het behoud en de verbetering van het werkvermogen is de gedeelde verantwoordelijkheid van zowel medewerker als werkgever.

Het Huis van Werkvermogen verhoogt de communicatie omdat het metafoor herkenbaar is voor medewerkers.

Bron: Ilmarinen, J. Towards a longer worklife! Aging and quality of worklife in the European Union. FIOH. 2005.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *