29/08/2019

Privacy- en cookieverklaring

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.gezonderbelgie.be) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.gezonderbelgie.be) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Gezonder België gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Gezonder België (voor degene is deze informatie) willen we u laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kunt u vinden in hun privacy policy.

Woocomerce
Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een dienst af te nemen, maakt Gezonder België gebruik van Woocomerce. Op deze manier kunt u gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van Woocomerce raadplegen.

Reactie plaatsen

Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op onze website. Wanneer u dit doet is voor ons uw IP-adres te zien. In sommige gevallen is dit te herleiden naar een persoon. We zullen deze gegevens in geen enkel geval gebruiken of misbruiken.

 

Uitschakelen en verwijderen

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet u zijn bij de instellingen van uw browser. Komt u er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Gezonder België maakt gebruik van verschillende social mediakanalen. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Gezonder België gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen

Gezonder België verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kunt u lezen welke informatie we van u bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u vragen aan ons stellen. We vragen u uw naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk uw vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we uw vraag beantwoorden via de mail. Wanneer u uw telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met u opnemen. U bent niet verplicht om uw telefoonnummer af te geven.

Bestellen

Bij Gezonder België kunt u online uw bestelling plaatsen. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen bij Woocomerce. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van Woocomerce uitsluitsel bieden.

Betalen

Om een betaling voor u zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservices. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden uw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen uw NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigs niet.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Gezonder België alleen een nieuwsbrief als u hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn uw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wilt u zich uitschrijven? Dat kan altijd.

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door u. Hierdoor zijn uw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Gezondheidsgegevens

Om een gedegen advies op te stellen heeft Gezonder België een aantal gezondheidsgegevens van u / uw medewerkers nodig. Ook heeft zij jouw geboortedatum hiervoor nodig. Op deze manier kan een advies worden opgesteld speciaal op maat gemaakt. Deze gegevens worden ingevoerd in een hulpprogramma die voor Gezonder België berekent hoe jouw schema eruit moet zien.

Aantekening tijdens coaching of begeleiding

Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Hiervoor zal vooraf toestemming voor gevraagd worden. Ook zal vooraf aan de coaching of begeleiding een vragenlijst toegestuurd worden. Deze vragenlijst geeft Gezonder België een beeld van de huidige situatie.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Gezonder België een grondslag hebben. U kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en gezondheidsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is aangegaan.
 • De gegevens bedrijfsnaam, NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan u. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.
 • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van u.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders, gezondheidsgegevens en betaalgegevens kan Gezonder België haar werk niet doen. Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we u niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Gezonder België geen dienst kan leveren. Wilt u dit wel? Dan bent u verplicht uw gegevens te geven. U bent niet verplicht om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin bent u vrij.

 1. Delen met anderen

Gezonder België verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Gezonder België een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Gezonder België blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Gezonder België bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De factuurgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • Het account wat uw hebt aangemaakt in de app kun je gebruiken zolang het programma loopt. Daarna zullen de gegevens verwijderd worden.
 • Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden twaalf maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

 

 1. De rechten van u

U heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Gezonder België heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer u gebruik wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@gezonder-nederland.nl (onze Nederlandse afdeling).

 

 1. Beveiliging van gegevens

Gezonder België neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gezonder-nederland.nl (onze Nederlandse afdeling).

 1. klacht

Heeft u een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.