Vragen naar de gezondheid van medewerkers

Vragen naar de gezondheid van medewerkersIs het AVG ‘proof’ om te vragen naar de gezondheid van medewerkers?

Sinds de invoering van de AVG vragen werkgevers zich af wat ze wel en niet mogen vragen aan hun medewerkers op het gebied van gezondheid. Wat doet u wanneer een medewerker veel rookt en vaak ziek is. Wat kan u voor uw medewerkers hierin betekenen? In dit artikel vertellen we het.

Privacy/AVG

In het kader van AVG heeft een medewerker recht op privacy. Wanneer u als werkgever vragen gaat stellen over de gezondheidstoestand van uw medewerkers, kan dat gevoelig liggen. U doet dit vanuit goede bedoelingen. Niet om te controleren. Eigenlijk wil u voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt. Maar hoe ver mag u gaan?

Dit mag tot zekere hoogte. Gezond gedrag stimuleren mag. Maar u mag niet alles controleren. U mag bijvoorbeeld niet vragen of een medewerker voldoende nachtrust heeft gehad of vragen stellen over overgewicht. Dit zijn gezondheidsgegevens. Binnen de AVG valt dit soort informatie onder ‘bijzondere’ persoonsgegevens. U mag dit soort informatie niet verzamelen. Zelfs als uw werknemer toestemming aan u verleent, mag u die gegevens niet verwerken.

Uitzonderingen

Hierop zijn wel uitzonderingen. Deze zijn in de wet opgenomen. Gezondheidsgegevens mogen wel verwerkt worden wanneer dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van de werknemer in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een aanvullende eis is dat deze gezondheidsgegevens alleen mogen worden verwerkt door bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een beroepsoefenaar die gebonden is aan beroepsgeheim of verplicht is tot geheimhouding.

Wat mag je wel vragen over de gezondheid van medewerkers?

Wanneer u zich zorgen maakt over één van uw medewerkers, mag u gerust tijdens een gesprek vragen hoe het met hem/haar gaat. U mag uw zorg uitspreken richting de werknemer. Wanneer een werknemer zich vaak ziek meldt, kan u als werkgever hiervoor de bedrijfsarts inschakelen.

Ook mag u gerust uw medewerkers faciliteren in een gezonde leefstijl. Een voorwaarde is wel dat de medewerker hierin een keuze heeft en dat er geen voorwaarden worden gesteld.

U mag jouw medewerkers een sportabonnement aanbieden of workshops om uitval te voorkomen of gezondheidsprogramma’s. Ook mag u de vitaliteit op de werkvloer meten.

Gezonder-Nederland heeft hiervoor een online vitaliteitplatform voor het meten, managen en monitoren van bedrijfsvitaliteit.

Meer weten?

Wij komen graag langs om de mogelijkheden binnen uw bedrijf te bespreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *