05/02/2020

Welzijn op het werk

Welzijn op het werkWelzijn op het werk bevorderen

Elke werkgever moet het welzijn op het werk bevorderen. Dit gebeurt door risicopreventie, gezamenlijke en individuele beschermingsmaatregelen voor medewerkers.

Ziekteverzuim binnen organisaties zorgt voor vermindering van de productiviteit. Het aanpakken enerzijds maar op voorhand voorkomen van verzuim anderzijds leveren een directe bijdrage aan het verhogen van de productiviteit per medewerker. Door te investeren in dit onderdeel zullen per saldo de kosten welke gemoeid zijn met verzuim reduceren.

Aandacht voor het personeel, de werkomstandigheden en hoe medewerkers een bijdrage leveren aan de organisatie creëren een goed werkende organisatie.

Betrokkenheid medewerkers

We zien dat de betrokkenheid van de medewerkers binnen de organisatie en de uitstraling van de organisatie naar buiten van groot belang is. Aandacht besteden aan goede werkomstandigheden en aandacht voor het personeel vergroten de betrokkenheid welke direct invloed heeft op de mate van aanwezigheid binnen de organisatie.

Welzijn op het werl betekent dat vitale medewerkers aanwezig zijn voor een gezonde organisatie. Maar hoe kan dit worden bereikt? Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Helpt een mindfulness workshop echt? Worden medewerkers productiever van een wekelijkse bootcamp? En hoe zit het met de huidige onderlinge communicatie tussen collega’s en hun leidinggevenden? Wat is de huidige organisatiecultuur en is deze nog passen voor de toekomstige organisatie?

De drempel om als organisatie gezondheid- en leefstijlmaatregelen te nemen lijkt hoog. Het bewijs dat het rendabel is, blijft ook achter.

Succesvolle implementatie

Met deze problematiek in gedachte is Gezonder België op zoek gegaan naar een passende oplossing. Wij willen een succesvol plan implementeren en te laten renderen op een toegankelijke manier die naar blijvende resultaten streeft en wordt geïntegreerd in de huidige bedrijfscultuur.

Door een totaalaanpak vanuit de huidige bedrijfscultuur aan te bieden, helpen we bedrijven duidelijke stappen te maken en de ontwikkeling naar een duurzaam inzetbaar en toekomstbestendige organisatie vorm te geven.

Het stappenplan zorgt ervoor dat investeren in welzijn op het werk rendement heeft en in de toekomst ervoor zorgt dat personeel ook daadwerkelijk duurzaam inzetbaar is en blijft.

Vitaliteitsbeleid

 

 

 

Wij beschrijven hoe er in 8 stappen een strategisch plan opgesteld kan worden opgesteld die de investering terugbetaald. Van nulmeting tot een toekomstbestendig beleid, voor elke organisatie, branche en omvang.

Stap 1 : Breng de huidige situatie in kaart

Vitaliteitsbeleid is een gedeeld thema van HRM, management én medewerkers. Daarbij hoort een meting om te kijken wat het effect is van een interventie.

Stap 2: Bepaal focuspunten en doelstellingen

Het sturen op duurzame inzetbaarheid/vitaliteitsbeleid kan wel middels het faciliteren vanuit de organisatie, maar moet uiteindelijk vanuit de medewerker zelf gaan komen. De te faciliterende zaken komen voort uit het onderzoek. Waar is de meeste winst te behalen voor zowel de organisatie als voor de medewerker?

Stap 3: Creëer draagvlak

Draagkracht creëren is belangrijk om iedereen binnen de organisatie dezelfde kant op te krijgen. De medewerker is sneller geneigd om hetzelfde te gaan doen als hij/zij zelf invloed kan uitoefenen op initiatieven en doelen.

Stap 4: Schrijf de te ondernemen acties uit

Zowel de medewerker als de werkgever heeft baat bij een toename in gezondheid en vitaliteit. Een combinatie van twee principes (one size fits all en one size fits one) kunnen daarbij een positieve bijdrage leveren. De organisatie stelt kaders op en schept randvoorwaarden (one size fits all). De medewerker kan daarbinnen zelfstandig regie pakken (one size fits one).

Stap 5 : Voer de acties uit

Betrek actief medewerkers bij veranderingen. Op deze wijze voelt de medewerker zich betrokken wat een bijdrage levert aan het succes bij het afronden van een verandertraject.

Stap 6: Monitor en manage het proces

Door het traject te monitoren verwerf je inzichten en weet de organisatie tijdig waar bijgestuurd kan worden.

Stap 7: Evalueer en stel het plan eventueel bij

Leren van het traject is alleen mogelijk door het te evalueren. Het traject is dan eventueel nog bij te sturen voordat het vitaliteitsbeleid wordt herschreven of voordat het volgende jaarplan wordt gemaakt.

Stap 8 : Veranker het vitaliteitsbeleid

Dit gestandaardiseerde beleid geeft weer wat het belang is voor de organisatie en haar medewerkers.

Neem gerust contact met ons op

Ook werken aan welzijn op het werk? Wij onderzoeken, adviseren en zijn een ondersteunende factor tijdens de uitvoering van het stappenplan.

Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek. Stuur gerust een e-mail naar: info@gezonderbelgie.be, of vul het onderstaande contactformulier in.

    Uw naam (verplicht)

    Uw Email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht/Interesse gebied

    Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden